?>

Rekrutacja

Regulamin rekrutacyjny

1. Na pełnoprawnych członków przyjmujemy wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat, w przypadku kiedy osoba zainteresowana nie ma ukończonych 18 lat a ma minimalnie 16 lat wymagana jest zgoda prawnych opiekunów.

2. Chęć wstąpienia należy zgłosić grupie „Kłos” przez umieszczenie zgłoszenia w odpowiednim dziale na forum grupy bądź poprzez osobę odpowiedzialną za rekrutację.

3. Każdy ubiegający się o miano rekruta zobowiązany jest do zapoznania się z prawem „ASG”. Zasady air soft gun dostępne są na stronie grupy „Kłos” bądź na http://www.wmasg.pl w przypadku wątpliwości kierować się do osoby odpowiedzialnej za rekrutację.

4. Każdy rekrut zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem grupy „KŁOS” i podpisania akceptacji regulaminu u osoby odpowiedzialnej za sprawy kadrowe.

5. Na czas okresu rekrutacyjnego rekrut może wypożyczać od członków grupy za ich pozwoleniem dostępne wyposażenie i replikę broni. Jest odpowiedzialny za to aby wypożyczony mu sprzęt powrócił w takim samym stanie jakim został wypożyczony.

6. W czasie okresu rekrutacji jest udzielana pomoc w skompletowaniu munduru, wyposażenia jak i repliki jeżeli jest ona konieczna.

7. Każdy rekrut zostaje mianowany na stopień szeregowego i musi przejść siedmio miesięczny okres próbny. Przy czym w ciągu tego okresu zobowiązany jest do 70% frekwencji na spotkaniach strzeleckich jak i na co miesięcznych spotkaniach organizacyjnych.

8. W przypadku kiedy rekrut wykazuję nadzwyczajne zaangażowanie w życie grupy, frekwencją i pomocą w przedsięwzięciach grupy istnieje możliwość skrócenia okresu rekrutacyjnego po przez głosowanie członków grupy.

9. Jeżeli rekrut jest nie obecny na 4 kolejnych spotkaniach o charakterze strzeleckim jak i 2 spotkań organizacyjnych bez jakiegokolwiek usprawiedliwienia jego dalszy tok rekrutacyjny podlega głosowaniu o charakterze dyscyplinarnym.

10. W czasie okresu próbnego rekrut jest zobowiązany do zapoznaniu się ze sposobami działań, nauki niezbędnych zachowań obowiązujących w grupie „KŁOS „. W czasie tego okresu rekrut będzie bacznie obserwowany przez dowódcę, osobę odpowiedzialną za rekrutację jak i przez resztę grupy.

11. Rekrut może uczestniczyć w zlotach, imprezach jeśli spełnia on wymagania wiekowe, sprzętowe, zna podstawy taktyki zielonej oraz ma na to zgodę osoby odpowiedzialnej za rekrutację, dowódcy jak i reszty grupy „KŁOS”.

12. Po zakończeniu okresu próbnego (rekrutacyjnego) rekrut podlega głosowaniu, które zaważy jego wcieleniu w szeregi grupy. Rekrut podczas głosowania musi mieć 100% głosów obecnych osób na głosowaniu. W przypadku kiedy rekrut nie uzyska 100% ilości głosów pozostaje w stopniu rekruta aż przekona do siebie wszystkich członków grupy.

13. Po zakończeniu okresu próbnego rekrut powinien nabyć wymagane umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie na co ma czas w wymiarze jednego miesiąca.

14. Rekrut po mianowaniu na członka grupy „KŁOS” zostaje mianowany na stopień starszego szeregowego oraz zostaje mu wręczany zestaw naszywek.



Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress